Ako som sa zmieril s prijatím

Pred nedávnom som počas jednej osobnej konzultácie narazil na značný odpor pri nutnosti prijať do svojho života ľudí a javy, ktoré mi boli, ľudovo povedané, proti srsti. Bola to dlhá konzultácia, dlhšia, ako sme obaja čakali a jej záver bol rozpačitý. Cítil som, že nie som úplne spokojný ani ja, ani moja mentorka. Aj keď som si odtiaľ odniesol nové vhľady na staré problémy, nejako to nedocvaklo, informácie nezasadli na správne miesto. A tak sme sa obaja rozlúčili a šli spať.

Cítil som sa frustrovaný, keď som si dookola prechádzal potrebné vizualizácie a stále som nebol schopný to prijať. Ak sa zaoberáš sebarozvojom, asi vieš o čom hovorím. Mnoho kníh a autorov pracuje s prijatím iných ľudí, situácií, sebaprijatím a podobne. Roky som mal pocit, že mám problém prijímať, že to proste neviem, že sa niekde asi stala chyba a tak dookola. Niekedy ku mne téma prijatia prišla prudko s veľkou silou, inokedy sa ťahala dlho a slabo. Boli mesiace a možno aj roky, kedy som sa s ňou nestretol vôbec. Pred nedávnom sa opäť vrátila, no s oveľa väčšou silou, ako kedykoľvek pred tým a donútila ma k hľadaniu riešenia problému prijatia.

Na druhý deň som, ako občas zvyknem, sedel u môjho parťáka a debatoval o kade čom. Prišla reč na mentoring a tak som sa s ním podelil o čerstvý zážitok. Keď som mu opísal, že je pre mňa „prijímanie“ prázdny pojem, že neviem, čo si mám pod ním predstaviť a už vôbec nie, čo s ním robiť, tak mi na to povedal jednoduchú vec: „Ak ti to slovo prijať nedáva význam, tak si ho nahraď iným, napríklad zmieriť sa s tým.“ A to bol ten moment, kedy všetko zacvaklo na svoje miesto. Bingo, heuréka, konečne to mám. Veď je to úplne jasné! Ako človek odrastený na Dobšinského rozprávkach mám určitý pojmový aparát, s ktorým pracuje môj mozog. Náš krásny jazyk má mnoho výrazov pre mnoho rozličných javov, často krát mylne považovaných za synonymá.

Čo má byť podstata procesu prijímania niečoho do svojho života? No predsa to, aby som odstránil problém, ktorý s tým mám. A čo ho spôsobuje? Predsa napätie, rozpor. Ak som s niečím, alebo niekým v rozpore, napätí, často to vnímam ako problém, ktorý chcem vyriešiť. Aby som ti, milí čitateľ, dal jasný obraz, uvediem príklad.

Máš problém so svojou svokrou. Lezie ti na nervy svojím správaním a ty sa rozhodneš tento problém vyriešiť prijatím svokry. Prvé, čo ti napadne pri slove prijatie, je prijatie pošty, zásielky, alebo nejakej informácie. Môžeš prijať email, balík, či správu o zvýšení cien paliva. Slovo prijať vyvolá v mozgu spojenie s podobnou činnosťou. A tak sa rozhodneš prijať svokru do svojho života a nasťahuješ si ju do domácnosti. Vyrieši to tvoj problém? Dovolím si povedať, že skôr naopak. Veď ako by aj mohlo. Na pomoc si vezmem Krátky slovník slovenského jazyka na portály Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, ktorý pre slovo prijať ponúka tieto významy:

prijať -jme -jmú dok.
1. vziať ponúkanú, dávanú vec: p. darček, odmenu; p. pomoc, radu; p. úplatok
2. chytiť, uchopiť podávanú vec do rúk: p. (podávanú) ruku
3. vziať na vedomie: p. správu, pozdrav, blahoželanie; p. niečo s porozumením, ako urážku
4. vziať k sebe (do rodiny, do opatery ap.): p. niekoho na byt, pod strechu; p. dieťa za svoje adoptovať
5. pripustiť k sebe (na návštevu, rozhovor ap.): p. hostí, návštevu, deputáciu
6. vziať do nejakej inštitúcie, organizácie: p. niekoho na vysokú školu, do zamestnania, do spolku
7. vziať, zaradiť na prac. miesto: p. vrátnika, referenta
8. ujať sa nejakej úlohy: p. funkciu predsedu
9. prejaviť súhlas s niečím, akceptovať: p. pozvanie; parlament p-l zákon
10. pojať do seba, absorbovať: pôda p-e veľa vlahy

Našiel si medzi nimi význam, ktorý by popisoval jav odstránenia rozporu? Priznám sa, nikde ho tam nevidím. No ak sa rozhodneš riešiť problém so svokrou formou zmierenia, výsledok bude odlišný. Opäť spomínaný slovník:

zmieriť -i dok.
1. odstrániť rozpor, spor, nesúlad ap. medzi niekým a vytvoriť porozumenie, zhodu, pomeriť: z. rozvadených spolupracovníkov, z. otca so synom
2. spôsobiť, že niekto sa s niečím vyrovná, prestane mať námietky, výhrady: to ho z-lo s osudom; nešťastie ho z-lo s bratom
3. udobriť, upokojiť: usiloval sa matku z.;

nedok. zmierovať

// zmieriť sa
1. zanechať spory, nepriateľstvo, pomeriť sa: z-l sa s bratom
2. zanechať vzdor, prijať niečo ako nevyhnutné: z. sa s porážkou; nevedel sa z. s myšlienkou, že osamel;

Na tomto príklade je vidieť, aké dôležité je dbať na správne používanie slov v konkrétnom význame. Použitie jedného slova môže v mysli iného človeka vyvolať inú predstavu, čo môže viesť k odklonu, alebo úplnému nepochopeniu odovzdávanej informácie. Domnievam sa, že prijímanie v danom slova zmysle, sa do nášho dialektu dostalo skrze sebarozvojovú literatúru prekladanú z anglického jazyka, ktorý pre tento význam používa pojem accept. Čo je doslovne správny preklad, no nie významovo. Pre človeka so slovenským, resp. slovanským pojmovým aparátom v hlave, to môže viesť až k nepochopeniu myšlienky.

Similar Posts