O produkcii CO2, spotrebe elektrickej energie v Číne a Slovenskej obchodnej inšpekcii

Na počiatku dnešného článku bol email. Email, ktorý ma zdvihol zo stoličky. Ako svojho zákazníka ma oslovila VSE s ponukou nového produktu. Nad ich argumentáciou mi ostal rozum stáť. Vraj 70% svetovej produkcie CO2 majú na svedomí domácnosti. Neveril som vlastným očiam. Ako človek, ktorý sa 7 rokov pozeral z okna na VSŽ-ku (U.S.Steel) cez čierne okná, niekoľko krát navštívil uhoľné bane, železiarne a hlinikáreň im však takýto argument nezoberiem. Pod ponukou, ktorá sa neodmieta, som našiel zdroj tejto prevratnej informácie. Autor emailu sa odkazoval na vedeckú publikáciu, tak som si ju zo záujmom prečítal.

VSE vo svojom emaily udáva ako zdroj: I.Waris, I. Hameed, Springer Nature B.V. 2020 – Promoting environmentally sustainable consumption behavior. Aby ste nemuseli hľadať, tu je link na článok. V Introduction sa dočítate, že: „In fact, household appliances have become the main source of household energy consumption: 70% of family carbon dioxide emissions come from household appliances, and air-conditioners; refrigerators and TVs are the main components, accounting for 50% of household emissions (Xu, 2010).“

Voľne povedané, domáce spotrebiče predstavujú 70% spotreby elektrickej energie, pričom 50% z nej spotrebuje chladnička s televízorom. V článku sa okrem iného dočítate, že sa jedná o spotrebu domácností v Čínskej ľudovej republike (ďalej len ČĽR). Tak to je trochu rozdiel, dámy a páni z VSE, nemyslíte? Po tomto zistení som bol patrične naštartovaný a pokračoval som ďalej v pátraní. Bol som zvedavý, ako to vlastne je.

Podľa ďalšieho zdroja, bola ročná spotreba elektrickej energie v ČĽR v roku 2020 na úrovni 7 250 000 GWh čo predstavovalo 25.78% svetovej produkcie elektrickej energie. Podobný údaj udáva aj ďalší zdroj, ktorý hovorí o spotrebe na úrovni 7 248 600 GWh v roku 2021. Tento zdroj udáva aj rozloženie jednotlivých odberateľov podľa odvetví národného hospodárstva. Pozrieme sa len na priemysel a domácnosti, o ktorých hovorí aj spomínaný email od VSE.

Takže spotreba elektrickej energie v roku 2021 v ČĽR bola 7 248 600 GWh, pričom spotreba priemyslu bola 6 223 600 GWh a spotreba domácností bola 1 025 000 GWh. V prepočte na percentá teda 85,9 % pre priemysel a 14,1% pre domácnosti. Aby to nebolo celé postavené na jednom zdroji, našiel som ďalší zdroj údajov, ktorý pracuje síce s jednotkou SCE (Standard Coal Equivalent) a tak sa len pozrieme na pomerné čísla. Podľa tohto zdroja bola spotreba elektrickej energie v ČĽR domácnosťami na úrovni 12,8 % a spotreba priemyslu na úrovni 65,6 %. Tento zdroj používa detailnejšie delenie priemyslu, ako predchádzajúci, čím si vysvetľujem nižší podiel priemyslu v porovnaní s predchádzajúcim zdrojom. Avšak podiel spotreby domácností je približne rovnaký.

A tak som si, milý čitateľ, v priebehu 30 minút dvihol tlak a doplnil vedomosti o spotrebe a produkcii elektrickej energie v ČĽR v uplynulých rokoch. Ako pikošku snáď už len poviem, že podiel obnoviteľných zdrojov navýšila ČĽR na úroveň 16% svojej produkcie elektrickej energie a je svetovým lídrom v produkcii elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Druhé Spojené štáty americké prekonala v celkovom objeme viac ako trojnásobne.

Keď sa vrátim na začiatok a zhrniem vyššie uvedené, tak sme sa dostali zo 70% svetovej produkcie CO2 domácnosťami na 14,1% (resp. 12,8%) spotreby elektrickej energie domácnosťami v ČĽR. Kladiem si rečnícku otázku na margo emailu od VSE:“ Je to HOAX, je to nedopatrenie, je to účelová manipulácia, alebo proste NIKTO v marketingovom oddelení VSE nevie po anglicky a netuší, aká je štruktúra odberateľov ich hlavného produktu? Odpoveď na túto otázku nechám na každého z Vás a ja si idem premyslieť, či napíšem podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Pretože, ako som sa dnes popoludní dozvedel, nebol som jediným zákazníkom VSE, ktorý tento email dostal a mám oprávnené podozrenie, že na základe týchto klamlivých údajov môže niekto spraviť nevýhodné rozhodnutie, čím by mohlo dôjsť k narušeniu jeho práv spotrebiteľa. Ale to nech už preveria na to určené orgány.

PS: tento článok vznikol pôvodne ako príspevok na Facebook, avšak bol v momente publikovania zablokovaný z dôvodu porušovania pravidiel komunity. Dovolil som si totižto takú drzosť, že som vo svojom príspevku citoval oficiálny štatistický úrad ČĽR. No uznajte, koľká opovážlivosť. A tak Vám prinášam toto zhrnutie na svojom blogu, kde si ešte stále, chvála Bohu, môžem povedať svoj názor a podložiť ho zdrojmi, ktoré mi dávajú zmysel.

Similar Posts