„Každá minca má tri strany“

Hovorí sa, že „každá minca má dve strany“. Na tento výrok sa pozerám inak, pretože vynecháva hranu, ktorá tie strany spája. Preto som si ho upravil a po rokoch som zistil, koľko toho o mne vypovedá. Je to môj prístup k životu, k situáciám, k ľuďom či pracovným záležitostiam.
 
Hľadám iné pohľady, netypické, netriviálne. Detaily, ktoré často zmenia význam celku. Tento princíp som kedysi vyjadril aj vo fotografii, kde oči vidia špirálu, no tieň prezrádza skutočný tvar.