Život podnikateľa v 21. storočí

Osud zariadil, že som opustil brány školy a začal podnikať. To už o mne viete. Dnes sa s vami podelím o moje onedlho dvojročné skúsenosti s podnikaním. Konkrétne s časťou elektronickej komunikácie so štátom. Pohodlne sa usaďte a uvarte si kávu, tento článok bude na dlhšie.

Začalo to na Okresnom úrade v Rožňave

Moja podnikateľská cesta začala 4.7.2022 kedy som si na Okresnom úrade v Rožňave založil živnosť. Celý proces bol jednoduchý, vedel som aký predmet činnosti potrebujem. Vyplnil som žiadosť, zaplatil kolok a bolo. Pani sa mi pri zadávaní žiadosti opýtala, aký názov živnosti chcem. Povedal som jej, že nemám žiaden extra názov, nech mi ju dá na meno. Následne sa ma opýtala, či to chcem aj s titulmi. Zamyslel som sa a odpovedal, že áno. Nemám sa za čo hanbiť a keďže plánujem naďalej pracovať vo vývoji, môže to byť výhodou.

O hodinu som sa vrátil pre živnostenský list, všetko išlo hladko až kým som si na chodbe neprečítal, čo som to vlastne dostal. Moja živnosť sa volá Ing.doc. Miroslav Šmelko, PhD. Nemal som už čas to reklamovať. Povedal som si že to vyriešim inokedy a šiel som preč.

Poďme uviesť veci na pravú mieru

Moje prvé kroky viedli do zahraničia. Tam som pracoval niekoľko mesiacov na stavbe, aby som si vyvetral z hlavy predchádzajúce zamestnanie. Po návrate z prvého turnusu som podal žiadosť o zmenu názvu živnosti, zaplatil kolok a tak moja živnosť dostala správne meno doc.Ing. Miroslav Šmelko, PhD. Písal sa 25. august roku pána 2022.

Možno si poviete, že poradie titulov je malichernosť. Pre mňa nie je. V tom čase som mal 35 rokov z čoho som v škole strávil 29. Pôsobí to veľmi amatérsky, keď sa mám niekde prezentovať oficiálnou listinou, na ktorej mám tituly napísané v nesprávnom poradí. Keďže oprava ma stála pár eur a niekoľko minút času, požiadal som o zmenu. Myslel som si, že týmto to bude vybavené. Čas ukázal, ako veľmi som sa mýlil.

Až teraz začala zábava

Po ukončení práce v zahraničí som si povedal, že skúsim upratať nesúlad v mojich údajoch. Bolo to 11.10.2022. Prvým naivným krokom bol pokus zmeniť tieto údaje ručne v portáli slovensko.sk. Po prihlásení mi tam svietia dve možnosti, jedna pokračovať ako súkromná osoba, kde mám stále nesprávne tituly uvedené a druhá pokračovať ako firma, ktorej názov bol už opravený.

Krátkym skúšaním som zistil, že portál neumožňuje takéto úpravy a tak nasledoval telefonát na infolinku. Opísal som im môj problém a požiadal o zmenu. Pani na opačnom konci linky mi povedala, že im mám emailom poslať snímku obrazovky a fotografiu občianskeho preukazu, na ktorom mám tituly zapísané správne. Email som poslal a dúfal, že problém je vybavený.

Požiadavku vybavili do 24 hodín

Na druhý deň, teda 12.10.2022 som dostal krátku odpoveď v ktorej stálo:

Dobrý deň, pán Smelko,
informujeme Vás o riešení Vašej požiadavky s číslom 582783.
Neexistuje presne zadefinovaný proces priraďovania titulov. Tituly sú priraďované podľa poradia, ako sú zapísané v Registri fyzických osôb.
S pozdravom
Ústredné kontaktné centrum

Ešteže som pri čítaní sedel. Inak by ma asi vyvrátilo. Prvá vec ktorá ma dostala, bolo oslovenie. Pracovník zákazníckej podpory píše človeku, ktorý sa sťažuje, že mu ich systém zle uvádza meno. A tento pracovník ho osloví priezviskom bez diakritiky. Celý zvyšok emailu je písaný s diakritikou, až na moje priezvisko v oslovení. No uznajte, asi mi chceli spríjemniť deň 🙂 Čo ma ale dorazilo bola alibistická odpoveď, že neexistuje proces prideľovania titulov. To si zo mňa robia srandu…

Problém neexistuje

Bolo mi jasné, že správcovia portálu tento problém riešiť nechcú, je im to úplne jedno a ani nemajú záujem mi s ním pomôcť. Žiadne aspoň formálne „mrzí nás to“ alebo “ ak vám môžeme nejako inak pomôcť…“ Nič. Proces neexistuje a tým je to vybavené. Nemal som chuť sa naťahovať s arogantnými ľuďmi. Nechal som to tak. Povedal som si, že to nejako prežijem, keď mi v systéme svietia tituly naopak. Hlavne, že na živnosti je to už v poriadku. Vtedy som ešte netušil, čoho všetkého sa to týka.

Nebude to také ľahké, drahá…

Slová známej piesne napovedajú, že zápletka ešte neskončila. Všetko bolo skvelé až do 22.11.2022. V ten deň som si podal žiadosť o doplnenie predmetu podnikania. Žiadosť som podával cez portál slovensko.sk, všetko prešlo normálne. Asi hodinu nato mi volala pani z Okresného úradu. Dostala moju žiadosť a pri dopĺňaní predmetu živnosti jej systém opäť premenoval moju živnosť na Ing.doc. Keďže si ma pamätala ešte z leta, opravila názov a zavolala mi. Upozornila ma, aby som si dal do poriadku údaje. Ako mi vysvetlila, takýto problém by nastal pri KAŽDEJ zmene údajov v mojej živnosti. Pokiaľ by nebola v práci a moja žiadosť by pristála u niekoho iného, výsledkom by bolo opätovné premenovanie mojej živnosti. Opísal som jej, ako som dopadol na slovensko.sk. Poradila mi, že mám skúsiť matriku. Oni majú prístup do registra osôb. Poďakoval som jej za ochotu aj za to, že ma informovala a začal som problém riešiť.

Nepomohla matrika ani polícia

Trochu vody pretieklo Hornádom kým som na obecnom úrade v Gemerskej Polome riešil inú záležitosť. Pri tej príležitosti som sa opýtal matrikárky, či mi vie pomôcť s opravou údajov v registri osôb. Ochotne otvorila systém, porovnala údaje s mojím občianskym preukazom a začudovane mi oznámila, že všetky údaje v systéme sú rovnaké, ako na občianskom preukaze. Teda sú v poriadku. Nato zdvihla telefón a preverila údaje cez Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave. Po krátkom telefonáte mi oznámila, že aj polícia vidí moje údaje rovnako, ako na občianskom preukaze. Na dôvažok dodala, že okrem mňa je v dedine ešte jedna pani, ktorej chodia úradné zásielky s opačne napísanými titulmi. Tieto informácie mi potvrdili predpoklad, že chyba nie je v mojom prijímači. Vedel som, že sa jedná o systémovú chybu a tak som opäť kontaktoval portál slovensko.sk

Mikulášsky darček

6.12.2022 som v odpovedi na predchádzajúci email vysvetlil pracovníkom zákazníckej podpory slovensko.sk, slušne a korektne, že presne zadefinovaný proces priraďovania titulov existuje a dokonca je verejne dostupný na stránke Ministerstva školstva. Priložil som im link a napomenutie, že ich odpoveď považujem za alibistickú a neprípustnú, nakoľko zastupujú orgán verejnej správy. Oznámil som im, že som si svoje údaje preveril na matrike aj polícii a obe inštitúcie mi potvrdili, že moje údaje sú v registri uvedené správne. Opätovne som ich požiadal o opravu mojich údajov na slovensko.sk. Slušne a korektne, asi v rozsahu 1/2 A4 som sa snažil vyriešiť svoj problém. Za kladné vybavenie som vopred poďakoval a považoval som vec za uzavretú.

Tento krát si už dali záležať

Môj opis a dôrazné vysvetľovanie, že chyba nie je v mojom prijímači padli na úrodnú pôdu. Zákaznícka podpora začala riešiť moje opakované sťažnosti. Asi nečakali, že narazia na tvrdohlavého kozorožca, ktorého neodpinkajú jednou arogantnou vetou. 22.12.2022 som dostal odpoveď:

Dobrý deň, pán Šmelko,
touto cestou Vás chceme informovať, že aktuálne sú v rámci Ústredného portálu verejnej správy zapísané v poradí, v akom sú poskytnutú z Registra fyzických osôb. Situáciu, že je poradie titulov nesprávne zapísané, je aktuálne možné riešiť s Ministerstvom vnútra SR, ktoré je správcom Registra fyzických osôb. Po aktualizácii sa dáta upravia aj na Ústrednom portáli verejnej správy.
S pozdravom Ústredné kontaktné centrum

Musím uznať, že nastal veľký pokrok. Nepokazili moje meno už v oslovení a arogantné odpinkanie sa zmenilo na prehodenie problému mimo ich pôsobnosť. Odkázali ma na Ministerstvo vnútra. Asi čakali, že ma to odradí. Fakt, že som si už svoje údaje overoval na polícii aj matrike prehliadli. To sa predsa stáva, keď čítate bez porozumenia. Tento email som musel nechať odležať, aby som niekoho niekam neposlal.

Do príbehu vstupuje Ministerstvo vnútra

V novom roku, konkrétne 30.1.2023, som požiadal cez kontaktný email o pomoc Ministerstvo vnútra. Vysvetlil som im v krátkosti (asi na 1 A4) peripetie, ktoré mám so správcami portálu slovensko.sk a požiadal som ich o pomoc pri overení mojich údajov:

Obraciam sa teda na Vás s prosbou o oficiálne vyjadrenie k zápisu mojich osobných údajov, konkrétne titulov pred menom, v Registri fyzických osôb. Sú moje tituly zapísané v poradí doc. Ing., tak ako ich mám zapísané na občianskom preukaze? Alebo sú v Registri fyzických osôb zapísané v poradí Ing. doc., ako mi ich zobrazuje portál slovensko.sk?

Prišla mi automatická odpoveď, že moja požiadavka bola zaregistrovaná a tak som čakal, čo sa bude diať.

Odpoveď prišla z Bystrice

Na moje prekvapenie, reakcia na seba nenechala dlho čakať. Polícia pracovala oveľa rýchlejšie a efektívnejšie, ako slovensko.sk. 10.2.2023 som dostal odpoveď od vedúcej oddelenia správy registrov. Podpísanú, na hlavičkovom papieri s kontaktnými údajmi. Ak by som potreboval niečo viac, mohol som zdvihnúť telefón a zavolať priamo dotyčnej pani. Žiadne anonymné „kontaktné centrum“, ale reálny človek.

V odpovedi mi potvrdili to, čo som už vedel z matriky a OR PZ RV. Mal som to ale na papieri s pečiatkou ministerstva vnútra a mohol som to „obúchať o hlavu“ portálu slovensko.sk. Samozrejme, slušne a korektne.

Ideme do finále

To som si myslel, keď som si prečítal odpoveď z ministerstva vnútra. Ale uznajte, bolo by to príliš jednoduché 😀 Preposlal som vyjadrenie ministerstva vnútra portálu slovensko.sk. Vo vyjadrení sa okrem iného písalo:

Tituly sú z registra fyzických osôb poskytované vo forme zoznamu, a teda nie je im
určené poradie pri zobrazovaní u konzumenta údajov. Konzumenti údajov po prijatí údajov
o tituloch by si poradie titulov mali určiť sami.“

Teda ten, kto údaje spracováva, je zodpovedný za ich správne poradie. Stručné a jasné. Opätovne som slovensko.sk požiadal o opravu mojich údajov a považoval vec za vybavenú. Bolo to 21.2.2023.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat…

Na moje prekvapenie som opäť dostal odpoveď do 24 hodín. 22.2.2023 mi z portálu slovensko.sk poslali vyjadrenie. Predpokladám, že v tomto momente o mne už vedelo celé oddeleie technickej podpory aj zákazníckeho centra. Do boja s tvrdohlavým kozorožcom bolo povolané oddelenie IT. Túto odpoveď uvediem celú, pretože stojí za to:

Dobrý deň, pán Šmelko,
kontaktujeme Vás ohľadom nahlásenej požiadavky č. 617407 týkajúcej sa úpravy poradia titulov v elektronickej schránky fyzickej osoby. Údaje fyzickej osoby vrátane titulov sa v systéme Ústredného portálu verenej správy ukladajú a zobrazujú presne v takom poradí, v ktorom boli doručené z Registra fyzických osôb (RFO). RFO je referenčným registrom pri vytváraní elektronických schránok fyzických osôb, správcom predmetného registra je Ministerstvo vnútra SR. V prípade Vašej elektronickej schránky boli doručené tituly v nasledujúcom podarí:
<TOSList>
<TOS ID=“30201970″>
<TITTINA>Ing.</TITTINA>
<TTITTNA>titul pred menom</TTITTNA>
<TI>1</TI>
<TT>1</TT>
<FR>2011-05-15T22:00:00Z</FR>
</TOS>
<TOS ID=“30354373″>
<TITTINA>PhD.</TITTINA>
<TTITTNA>titul za menom</TTITTNA>
<TI>77</TI>
<TT>2</TT>
<FR>2014-08-26T22:00:00Z</FR>
</TOS>
<TOS ID=“30448405″>
<TITTINA>doc.</TITTINA>
<TTITTNA>titul pred menom</TTITTNA>
<TI>71</TI>
<TT>1</TT>
<FR>2019-06-23T22:00:00Z</FR>
</TOS>
</TOSList>
Z vyššie uvedeného vyplýva, že nie je potvrdená chyba na strane Ústredného portálu verejnej správy a zobrazenie titulov je v súlade s poradím v RFO.
S pozdravom Ústredné kontaktné centrum“

Asi som príliš prostoduchý. Mne z vyššie uvedeného vôbec nevyplýva nič o potvrdení chyby a súlade s RFO. Vyššie uvedené práve naopak, potvrdzuje stanovisko Ministerstva vnútra, ktoré uviedlo, že tituly nemajú určené poradie. Tento výpis hovorí, kedy som ktorý titul nadobudol a ešte informuje, či má byť pred menom, alebo za. Verím tomu, že pokiaľ by to tam nebolo, netrafili by ani to. Pretože, aj také sa mi už stalo, no o tom potom.

Stratil som nádej aj nervy

Takýto oznam som potreboval „rozdýchať“. Považujem sa za tolerantného a trpezlivého človeka, no každý pohár raz pretečie. Dal som si mesiac odstup a 24.3. posla svoju odpoveď:

Dobrý deň,
Váš posledný email ma tak zaskočil, že som naň nemohol odpovedať ihneď. V dokumente, ktorý som Vám zaslal 21.2.2023 je uvedené, citujem:
„Tituly sú z registra fyzických osôb poskytované vo forme zoznamu, a teda nie je im určené poradie pri zobrazovaní u konzumenta údajov. Konzumenti údajov po prijatí údajov o tituloch by si poradie titulov mali určiť sami.“
Vyššie uvedená citácia implicitne hovorí o tom, že údaje nemajú určené poradie. Na čo ste Vy zareagovali výpisom týchto údajov z mojej elektronickej schránky, ktorý sám o sebe potvrdzuje tvrdenie uvádzané Ministerstvom vnútra SR, nakoľko tituly v mojej schránke sú zoradené v chronologickom poradí (viď dátumy v registri) tak, ako som ich postupne nadobúdal, čo však nezodpovedá ich zápisu pred, alebo za menom.
Ak v budúcnosti získam titul profesor (prof.) a tento pribudne do mojej elektronickej schránky, ako historicky najnovší, ako by v takom prípade vyzeralo moje meno v systéme slovensko.sk? Ing. doc. prof. Miroslav Šmelko, PhD. ?
Ako som uviedol v mojich predchádzajúcich emailoch, informačný systém, ktorý používa matrika, aj informačný systém, ktorý používa Polícia SR – oddelenie osobných dokladov, zobrazujú údaje z toho istého Registra fyzických osôb správne.
Záver, že chyba nieje na Vašej strane je pre mňa naďalej neakceptovateľný, pretože ako spracovávateľ údajov zodpovedáte za ich poradie pri spracovaní. Opakovane Vás žiadam o opravu údajov v systéme slovensko.sk
S pozdravom Miroslav Šmelko

Moju odpoveď asi tiež potrebovali stráviť. Dočkal som sa jej po dvoch týždňoch.

Prišiel nečakaný obrat

Pod váhou argumentov, potvrdení z Ministerstva vnútra a nemalého množstva energie som dosiahol zmenu rétoriky portálu slovensko.sk. Prvý krát priznali, že chyba je na ich strane. Teda, aby som bol korektný, chyba je na strane dodávateľa softvéru, ktorý prepája Register fyzických osôb a portál slovensko.sk. Čiže nie u nich, tam je všetko v poriadku. Veď ako inak. Keby bola chyba u nich, predsa by ju už dávno odstránili… Dosť bolo sarkazmu, dajme priestor kontaktnému centru:

Dobrý deň, pán Šmelko,
kontaktujeme Vás ohľadom požiadavky č. 627717 Za aktuálneho stavu (prevereného s naším dodávateľom) využívaného „RFO Konektora“ zodpovedného za spracovanie dávok z Registra fyzických osôb, nie je možné zabezpečiť neprepisovanie poradia váhy titulov. Za našu stranu plánujeme realizáciu komplexnej úpravy, ktorá daný problém vyrieši v zmysle komunikovanej logiky a váhy zobrazenia titulov jednotlivých subjektov.
Ďakujeme za pochopenie.
S pozdravom Ústredné kontaktné centrum

Heuréka

V návale radosti a eufórie som im ešte toho dňa odpísal a s malou dušičkou požiadal o termín, kedy sa tento „cirkus humberto“ odsťahuje z nášho mesta:

Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď. Som rád, že sme sa po pol roku dopracovali k riešeniu. Viete mi povedať, kedy prebehne avizovaná komplexná úprava?
S pozdravom Miroslav Šmelko“

O dva dni na to prišla odpoveď:

Dobrý deň, pán Šmelko, predpokladáme, že avizovaná úprava bude nasadená koncom roka 2023.
S pozdravom Ústredné kontaktné centrum“

Termín ma síce zarazil, no pri zotrvačnosti byrokratických procesov som si povedal, že lepšie ako nikdy, že toľko ešte prežijem. Hlavne nech sa problém vyrieši. Písal sa 13 apríl, roku pána 2023.

Koniec dobrý, všetko dobré

Ej veru, aj v rozprávkach to tak býva. Dobré víťazí nad zlým a všetci žijú spolu šťastne až naveky. Ale mi nežijeme v rozprávke. Mám pocit, že tu by už ani integračný meč a exponenciálny štít nepomohli. Asi tušíte, čo sa stalo koncom roku 2023 a tušíte správne.

Nestalo sa vôbec nič.

Dnes je 12.2.2024. Od vydania mojej živnosti ubehli takmer dva roky a od môjho prvého kontaktu s portálom slovensko.sk je to 489 dní. Teda rok a 4 mesiace. Keďže už neverím na šťastné konce rozprávok o pokazenom konektore, rozhodol som sa celý príbeh zverejniť. Ak sa v mojom príbehu nájde niekto z čitateľov, napíšte mi svoju skúsenosť. Možno spoločnými silami prerazíme mentálny blok portálu slovensko.sk, ktorý im bráni riešiť technické nedostatky ich systému vybudovaného za naše peniaze.

Frajer na záver

Obľúbená súčasť moderných médií na zlepšenie pocitu diváka z práve zliadnutého televízneho programu. Ako som naznačil v texte, dá sa to pokaziť ešte viac. Neveríte? Cenu v kategórii frajer na záver získavajú dve poisťovne. Prvou je Sociálna poisťovňa, ktorá pozná len tituly pred menom. Druhou je poisťovňa Dôvera. Tá zoraďavala tituly chronologicky a tak som sa v ich systéme volal Ing. PhD. Miroslav Šmelko, doc. Zároveň chcem Dôveru pochváliť. Upozornil som ich na chybu v systéme 7.4.2023. Prebehla krátka komunikácia (2 správy) ktorá skončila 25.10. s tým, že preverujú riešenie problému. Ku dnešnému dňu je problém vyriešený a poisťovňa Dôvera už nepremenováva svojich klientov. Ďakujem za vašu ochotu aj prístup.

Čo dodať na záver?

Tento blog som napísal preto, že mi došla trpezlivosť. Portál slovensko.sk bol prezentovaný ako modernizácia verejnej správy, ktorá nám uľahčí život. V niektorých aspektoch tento cieľ naplnil, v niektorých vôbec. Z pohľadu živnostníka mi ho celkom kvalitne komplikuje. Jednak musím všetky zmeny v živnosti robiť osobne, aby som mohol upozorniť pracovníkov úradu na automatické premenovanie mojej živnosti systémom. Druhak v každom online systéme je moje meno napísané inak. Domov mi chodí pošta zo skomoleným menom a rovnako tak mám nesprávne uvedené osobné údaje na väčšine úradných zásielok.

PS: Dúfam, že portál slovensko.sk jedného dňa opraví svoj systém tak, aby nekazil meno všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí majú viac ako jeden titul. Je to hanba, vaša hanba.

PS2: Dúfam, že túto opravu bude portál slovensko.sk realizovať ako REKLAMÁCIU u svojho dodávateľa „konektora“. Poradie titulov je súčasťou mena osoby a je dané Metodickým usmernením Ministerstva školstva. Mám za to, že na vytvorenie a prevádzku tohto portálu išlo dosť financií nato, aby dokázal zvládnuť tak triviálnu záležitosť, ako správne načítanie mena a titulov.

PS3: Ak to nebudú riešiť ako reklamáciu, potom je to chyba na strane zadávateľa a mala by byť niekomu zosobnená. Obávam sa, že sa skôr dožijem toho integračného meča, ako zosobnenia nehospodárneho nakladania so štátnym majetkom niektorému funkcionárovi.

zdroj titulného obrázku

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *