Čo sú to Rozostavenia?

Tento príspevok som sa rozhodol napísať preto, že som počas nich mnohé zažil, pochopil a najmä preto, že mi pomohli vyriešiť niektoré dlhotrvajúce problémy. Niečo som už naznačil vo svojich predchádzajúcich článkoch. Pred tým, ako sa pustím do detailných opisov účinkov však považujem za dôležité vysvetliť, čo to vlastne je. Aby som nebol nič dlžný svojmu štýlu, začnem významom slova 🙂

Najprv správny preklad

Vo svete sú známe pod viacerými menami. U nás najrozšírenejšie sú Rodinné konštelácie a Systematické konštelácie. V angličtine ich nájdete pod názvami Family Constellations a Systemic Constellations a v ruštine ako Семейные расстановки. Pojem Konštalácie je u nás široko používaný, no považujem ho za významovo prázdny. Našincovi pri prvom počutí nič nehovorí. Mne tiež prvý krát nič nepovedal. Bodaj by aj, keď je to len foneticky prevzaté slovo. Constellation znamená súhvezdie, alebo zoskupenie, no keďže autor tejto metódy bol Nemec, budem vychádzať z nemeckého názvu Familienaufstellung. Die Aufstellung má viacero významov z ktorých vyberám obsahovo súvisiace:

  • rozmiestnenie
  • usporiadanie
  • postavenie
  • zostava

V našom krásnom jazyku je pre mňa významovo najbližšie slovo Rozostavenia a preto som ho uviedol do nadpisu. Toto pomenovanie vystihuje podstatu procesu. Rozostavenia nám umožňujú zobraziť problém (vizualizovať ho) , nájsť jeho príčinu a odstrániť ju tým, že zmeníme rozostavenie figúr v systéme.

O čo teda ide?

Rozostavenia sú terapeutickou metódou, ktorú založil a popísal začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia nemecký psychoterapeut Anton Hellinger, známy pod menom Bert Hellinger. Dnes je jeho metóda rozšírená po celom svete vo viacerých variantách. Svoj opis zameriam na tú, ktorú som zažil, teda variantu so živými zástupcami jednotlivých figúr (viac neskôr). Okrem nej existujú varianty s drevenými figúrkami, alebo s papierikmi na ktorých sú napísané mená figúr. Variant so živými zástupcami figúr vyžaduje spoluúčasť viacerých osôb, preto sa takýto typ rozostavení organizuje skupinovo.

Portrét Berta Hellingera
Anton „Bert“ Hellinger
16.12.1925 – 19.9.2019
zdroj obrázku

Ako taká terapia prebieha?

Rovnako, ako pri iných terapeutických metódach, aj táto začína rozpoznaním problému u človeka a vzniknutím potreby ho vyriešiť. Takýto človek prichádza za terapeutom, ktorý s ním vedie rozhovor. Cieľom je spolu čo najpresnejšie pomenovať problém. Je to jeden z dôležitých bodov terapie.

S presne pomenovaným problémom začne terapeut viesť proces. Požiada klienta, aby spomedzi prítomných spoluúčastníkov vybral konkrétnych ľudí, ktorí budú zastupovať jednotlivé figúry. Tento proces je intuitívny. Pre lepšiu predstavivosť povedzme, že klient rieši zdravotný problém. Spomedzi spoluúčastníkov vyberie teda osobu, ktorá bude reprezentovať jeho samotného. Ak osoba súhlasí, uvedie ju do priestoru v ktorom rozostavenie prebieha a postaví ju na nejaké miesto. Opäť intuitívne. Následne vyberie ďalšiu osobu, ktorá bude reprezentovať figúru, od ktorej pochádza jeho zdravotný problém. S jej súhlasom ju opäť uvedie do priestoru a postaví na nejaké miesto. Stále intuitívne. Ak sa jeho problém týka viacerých osôb, uvedie postupne do priestoru ľudí, ktorý tieto osoby reprezentujú a postaví ich na nejaké miesta.

Figúry a ich vzájomné vzťahy sa v Rozostavení zviditeľnia
zdroj obrázku

Takýmto spôsobom vznikne v priestore rozostavenie osôb, ktoré reprezentujú konkrétne figúry vzťahujúce sa k riešenému problému. Ich poloha v priestore a vzájomné postavenie odzrkadľuje aktuálny stav medzi týmito figúrami.

Po rozostavení všetkých osôb v priestore nechá terapeut chvíľu rozostavenie bez zásahov. Tento čas je potrebný, aby sa zúčastnené osoby vcítili do figúr, ktoré reprezentujú. Následne terapeut vedie celý proces. Pýta sa jednotlivých figúr, ako sa cítia, či majú chuť sa niekam posunúť, alebo niečo spraviť. Či cítia nejakú emóciu voči inej figúre v rozostavení, či im v rozostavení niekto nechýba a tak podobne. Otázok môže byť celá plejáda a ich cieľom je nájsť príčinu problému klienta.

Pokiaľ sa podarí zistiť príčinu problému, nastupuje druhá fáza. Hľadanie riešenia. Terapeut pomocou vedeného rozhovoru mení vzájomné vzťahy medzi figúrami tak, aby dosiahol ich správne rozostavenie. Každá osoba patrí do nejakej rodiny, do systému, v ktorej má svoje miesto. Narušenie systému vytvára problémy, ktoré sa môžu prenášať na nasledujúce generácie a ovplyvniť tak celý rod. Preto je dôležité postaviť každú figúru na jej správne miesto v systéme. Následne terapeut proces ukončí. Všetky zúčastnené osoby vystupujú z rolí figúr, ktoré zastupovali.

Ako to môže fungovať?

Človek, ktorý sa nikdy nestretol s rozostaveniami si povie, že je to divadlo, ktoré nemôže fungovať. Že tá osoba, ktorá príjme na seba nejakú rolu môže hrať čo ju len napadne a nikto nezistí, či je to pravda, alebo nie. Takýto názor je úplne legitímny a správny. Každému inteligentnému človeku sa hneď rozsvieti kontrolka v hlave. U mňa to bolo rovnako a preto o tom píšem.

Keď som sa prvý krát postavil do role nejakej figúry, pochopil som, že to fungovať môže. Mojím telom začali prúdiť emócie, ktoré som ešte pred chvíľou nemal a nijako nesúviseli s tým, čo sa dovtedy dialo. Cítil som, ako by ma niečo niekam ťahalo a tak som tento pohyb nasledoval. Rovnako aj ostatné figúry sa začali hýbať a v priestore sa začal odohrávať príbeh. Keď sme skončili a ja som porozprával svoje pocity tomu, kto rozostavenie staval, s veľkým prekvapením som zistil, že moje pocity zodpovedali situácii, ktorá sa odohrala v jeho rodine pred niekoľkými rokmi.

Ako to teda funguje? Úprimne povedané, neviem. Ak sa ma pýtate na fyzikálny princíp, netuším. Je viacero vysvetlení. Mne najviac vyhovuje opis, že sa jedná o prácu s energetickým poľom. Vo Védach sa toto pole nazýva Akáša, kniha, v ktorej sú uložené informácie o všetkých udalostiach vo svete. Náš organizmus dokáže s týmito informáciami pracovať. Dokáže ich prijať a dokáže ich aj odoslať. Tieto procesy prebiehajú úplne podvedome a je možné trénovať ich vnímanie.

Kedy ucítim zmenu?

Ak sa podarí v Rozostavení nájsť a uvoľniť príčinu problému, zmeny nastávajú doslova okamžite. Najprv sa prejavia zmeny na pocitovej úrovni. Človek sa cíti ľahšie, akoby z neho niečo opadlo. V krátkom čase si všimne, že s niektorými ľuďmi vychádza inak, ako dovtedy. Že nastala určitá zmena aj vo vzťahoch. Môže to byť od partnerských, cez pracovné až po zmenu správania k úplne cudzím ľudom (predavačka v obchode, šofér autobusu a pod.).

Trochu neskôr sa prejavia zdravotné zmeny. Fyziologické procesy majú svoju dynamiku a preto sa neudejú zo dňa na deň. Záleží tiež od druhu problému, ktorý človek v danom Rozostavení riešil. U mňa som začal zmeny pociťovať v priebehu týždňa a naplno sa prejavili po necelom mesiaci.

Ako úplne posledná zmena, ktorú človek rozozná je zmena kvality svojho života. Každý vyriešený problém uvoľní človeku nejakú časť jeho energie. Tú potom môže venovať na zlepšenie kvality svojho života. A tak má zrazu čas a chuť na svoje koníčky, alebo získa odvahu a nájde si lepšiu prácu. Niektoré zmeny môžu byť rôznorodé a môžu sa prejaviť aj s ročným oneskorením.

Tip na večer

Čínske príslovie hovorí: „Jeden obraz vydá za tisíc slov“ a tak na záver tohto opisu pripájam link na seriál z Netflix-u. Ten opisuje ako sa zmenil život jednej onkologickej pacientky, ktorá sa rozhodla dať šancu netradičnej liečebnej metóde. Tušíš správne, milý čitateľ, jeho témou sú Rozostavenia.

Seriál sa volá „Ja inak“ v originále „Another self“. Je Tureckej produkcie, čo sa prejavilo na mierne telenovelovej dejovej línii. Má osem častí a každá zobrazuje iný príbeh tiahnúci sa rodovou líniou jednej z postáv. Na záver si, samozrejme, nechali priestor aj na ďalšiu sériu. A tak niektoré časti príbehu ostávajú otvorené.

Čo je ale podstatné, seriál v niekoľkých momentoch ukazuje, ako Rozostavenia prebiehajú. Prečo som potom venoval toľko času písaniu rozsiahleho článku? Pretože tento seriál vykresľuje viac príbehy osôb, ako samotný proces. Ak by som tento článok postavil na opise seriálu, nedokázal by som dostatočne objasniť celý proces a najmä jeho vplyv na človeka. Taktiež by bolo náročnejšie motivovať niekoho, aby si pozrel sedem dielny seriál.

Verím, že po prečítaní tohto článku sa na seriál budete pozerať inými očami. Možno sa aj stretneme v nejakom Rozostavení 🙂 A teraz už sľúbený odkaz na seriál. Prajem príjemné sledovanie.

zdroj titulného obrázku: rachellehill.com

Loading

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *