God is a DJ

Dnes ráno som sedel v lese na lúke a myslel na udalosti minulé aj budúce. Zamyslel som sa nad tým, že niektorí ľudia, ak chcú osloviť Boha, vydajú sa do kostola. Nejako sme si zvykli, že na všetko potrebujeme nástroj. Aj na úprimný rozhovor potrebujeme nástroj? Svätyňu? Mňa to dnes pritiahlo do lesa, na slnko. Pri týchto myšlienkach som si spomenul na pieseň God is a DJ v ktorej autor skladby spieva, parafrázujem, o tom, že hudba je jeho kostol, jeho priestor pre liečenie zranení, priestor pre milosť, že zbližuje nepriateľov, nachádza v nej rešpekt, lásku a súcit.

Ak si text piesne porovnáte s nižšie uvedenou citáciou, zistíte, že hovoria o tom istom. Je mi až komické, ako sa autor s názvom Faithless (Neveriaci) triafa do učenia Ježiša Krista, ktoré dával svojim učeníkom pred 2000 rokmi. Racionalistická kultúra dneška, spájaná s epochou po známom výroku filozofov: „Boh je mŕtvy!“, v ktorej žijeme aj my, sa snaží všetko zmerať, zdôvodniť a hľa, skrze pop-kultúru sa nám tu Boh tlačí oknom do života, aj keď sme ho pred tým vyhodili cez dvere a na piedestál posadili vedca v bielom plášti. Zrazu nám „Neveriaci“ spieva o tom, ako našiel svoju cirkev „ … medzi hlasom a bubnom… “. Pieseň, ktorá sa predala na viac ako 650 tisíc nosičoch a vyhrala štyri zlaté ocenenia. Videoklip k piesni má na oficiálnom profile kapely viac ako 25 miliónov zhliadnutí. Aj keď sme ako spoločnosť vytlačili duchovno na okraj záujmu, ono sa nevytratilo a tak ako sa mení svet, mení aj ono formu, aby sa dostalo k ľuďom.

Pre porovnanie uvediem časť textu ktorý pojednáva o hľadaní Boha vo všednom živote. Kto bude mať záujem o celý text, nájde ho v knihe Príď na pomoc mojej neviere…:

A Ježiš im odpovedal: Nehľadajte Zákon vo vašom písme. Lebo Zákon – to je Život, a v písme je mŕtvo. Pravdivo hovorím vám: Mojžiš nezískaval svoje zákony od Boha napísané, ale zo Živého Slova.

Zákon – to je Slovo Života, odovzdané živým prorokom pre živých ľudí. Vo všetkom čo existuje je zapísaný Zákon. Nájdete ho v tráve, v strome, v rieke, v horách, vo vtákoch, v nebi, v rybách, v jazerách i moriach, no predovšetkým ho hľadajte v sebe samých.

Lebo pravdivo hovorím vám: Všetko jestvujúce v čom je život, je bližšie k Bohu, než písma zbavené života. Boh vytvoril život a všetko jestvujúce takým, že sú Slovom večného života, a slúžia človeku ako Učenie o Zákonoch skutočného Boha. Boh napísal Svoje Zákony nie na stránkach kníh, ale vo vašom srdci a vo vašom duchu.

Zdroj titulného obrázku

Similar Posts